Artikel uit de Wijkaanpakkrant van Wijk 5. Jeugdnetwerk: samenwerking van diverse organisaties Iedereen heeft er wel eens mee te maken: overlast van jongeren. Soms is er echt overlast, soms vinden bewoners een groep jongeren die samen op straat hangen al zo bedreigend dat ze…

  Brief over het project Kunst onder De Linde. Deze brief is verzonden bij het persbericht en bij de opening van het atelier. De Linde is een ZML-school; dat wil zeggen een school voor Zeer Moeilijk Lerenden. De leerlingen van deze school hebben in meer…

Artikel uit de Wijkaanpakkrant van Wijk 5. Poep op de stoep, een hangjongere die letterlijk hangt in de boom en butler James die op een vierwielige scooter de Grote Poot onveilig maakt. De thema’s van het Wijkaanpakdebat worden zaterdagmiddag 29 oktober in de uitbundige najaarszon…