Wat is Kunst onder De Linde?

 

Brief over het project Kunst onder De Linde. Deze brief is verzonden bij het persbericht en bij de opening van het atelier.

De Linde is een ZML-school; dat wil zeggen een school voor Zeer Moeilijk Lerenden. De leerlingen van deze school hebben in meer of mindere mate een verstandelijke beperking en zijn daardoor aangewezen op speciale onderwijsbegeleiding. Kinderen van ongeveer 4 jaar tot 20 jaar volgen op De Linde speciaal onderwijs.
Uitgangspunt op de school is de leerling zelf met al haar of zijn mogelijkheden. Met die mogelijkheden gaat het team aan het werk. Er zijn op de leerling afgestemde leermethodes; elke leerling die de capaciteiten heeft om het lezen, schrijven en rekenen onder de knie te krijgen, zal dit ongetwijfeld leren op ‘De Linde’.
Daarnaast is er veel aandacht voor sociale vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid, vaardigheden die van groot belang zijn voor een goede invulling van het sociale leven. De school is bij uitstek de plaats waar de leerlingen de gelegenheid krijgen om zich deze vaardigheden eigen te maken

Ongeveer twee jaar geleden is een aantal teamleden van De Linde begonnen met een nieuw project. Een aantal leerlingen uit het VSO (het voortgezet onderwijs op De Linde) kreeg de gelegenheid om kunst te vervaardigen: zij schilderen, werken met mozaïek en beeldhouwen. Al snel bleek dit een schot in de roos: kunst en cultuur verrijken het leven en dat bleek uit het enthousiasme en de resultaten van de leerlingen.
Stichting Vrienden van De Linde
zorgde voor de benodigde financiële middelen om meer materiaal aan te schaffen om meerdere leerlingen aan het project mee te kunnen laten doen. Kunst onder De Linde was geboren.

Het project doet een beroep op andere vaardigheden dan puur cognitieve; leerlingen krijgen door het maken van kunstvoorwerpen een extra mogelijkheid om zich te leren uiten en te communiceren.
Het vergroot op een geweldige manier hun gevoel van eigenwaarde, juist ook voor leerlingen die moeite hebben zich in taal uit te drukken (er zijn leerlingen die niet of nauwelijks kunnen praten). Met Kunst onder De Linde leren ze hun ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze vorm te geven in beeldende werkstukken. Kunstbeschouwing is onderdeel van de lessen. Leerlingen leren kijken door de ogen van een ander; leren waarderen wat andere mensen met beeldende werkstukken bedoelen; leren respect te hebben voor anderen.

Door het plezier te ervaren van het maken van mooie dingen leren leerlingen ontdekken dat beeldend werken en deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten in de samenleving een zinvolle vrije tijdsbesteding kan zijn.
Voor een aantal leerlingen is het werken bij Kunst onder De Linde een eerste stap in de richting van hun toekomstige dagbesteding (na de schoolperiode). Dit past binnen de arbeidstoeleiding; het oriënteren op een leven na school, een keuze maken en zich bekwamen t.a.v. de toekomstige arbeidsplek.
Het werken aan kunstvoorwerpen betekent een actieve deelname aan de samenleving, maar het betekent ook dat leerlingen ervaren dat zij heel goed in staat zijn een bijdrage te leveren aan deze samenleving; ook zij zijn in staat dingen te maken die andere mensen mooi vinden en waarvoor ze complimenten krijgen. Dat is van onschatbare waarde in een maatschappij waar de mens met een verstandelijke beperking niet altijd de waardering krijgt die hij of zij verdient.

Rentré Wonen heeft Kunst onder De Linde de ruimte voor een atelier aangeboden aan de Rudolf van Diepholtstraat. Dat betekent dat de leerlingen nu altijd in de gelegenheid zijn om aan het project te werken en niet meer afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een lokaal op school. De Stichting personeelsbelangen van de VDR-groep heeft € 2500 gesponsord. Daarmee kan materiaal voor het atelier worden aangeschaft en materiaal worden ingekocht voor nieuwe kunstwerken.
De bedoeling is dat Kunst onder De Linde zich uiteindelijk zelf kan bedruipen door het geven van exposities en de verkoop van de kunstwerken. Tijdens de opening van het atelier worden de kunstwerken die er worden tentoongesteld ook te koop aangeboden.

Aandacht in de media betekent dat Kunst onder De Linde in Deventer op de kaart gezet wordt!!

Want wíj weten dat er prachtige kunst gemaakt wordt. Wíj weten hoe belangrijk dit project is voor een kwetsbare groep jonge mensen in onze stad. Wíj weten hoe trots ze zijn op wat ze gemaakt hebben en hoe het hun zelfvertrouwen heeft vergroot. Nu moet Deventer (en omgeving) dat ook nog weten!

Daarom zijn we op zoek naar mogelijkheden om te exposeren, naar mensen die het project misschien willen ondersteunen, kortom naar bekendheid. Want als Kunst onder De Linde bekendheid krijgt in de stad, kan het project de mogelijkheden verder uitbouwen. En dat komt rechtstreeks ten goede aan de leerlingen van De Linde!

 

 

You may also like...

Reacties gesloten.