Overlast van jongeren in beeld

 

Artikel uit de Wijkaanpakkrant van Wijk 5.

Jeugdnetwerk: samenwerking van diverse organisaties

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: overlast van jongeren. Soms is er echt overlast, soms vinden bewoners een groep jongeren die samen op straat hangen al zo bedreigend dat ze het ervaren als overlast terwijl het dat eigenlijk niet is. Het jeugdnetwerk gaat in kaart brengen waar echte overlast plaatsvindt en gaat deze overlast terugdringen.

Henk Damen is de coördinator van het Jeugdnetwerk in Wijk 5. Henk: ‘De bedoeling is dat we in beeld krijgen waar en of jongeren overlast bezorgen. Het was altijd zo dat we pas in actie kwamen als er ergens trammelant ontstond, nu willen we snel inspelen op signalen en vragen vanuit de wijk en zo gericht eventuele overlast aanpakken.’

Ambitieus
De plannen zijn behoorlijk ambitieus. Al in 2005 moet er per wijk 10% minder overlast zijn dan in 2004. Dat moet bereikt worden door elk signaal dat binnenkomt bij het Jeugdnetwerk binnen twee weken te bespreken en er actie op te ondernemen. In principe zijn het eerst de coördinator, een jongerenwerker, een jeugdagent en een toezichthouder die zich bezig houden met de problematiek, maar als het nodig is kan er ook een beroep worden gedaan op de specifieke deskundigheid van de KIJ en Tactus.

Henk Damen vervolgt: ‘De jongerenwerkers gaan de straat op, daar waar de jongeren zijn. We gaan groepen jongeren volgen en afspraken met ze maken. De MOP is daarvan een mooi voorbeeld. In het Brandts Buyspark hebben we veel overleg met de bewoners en de scholen. Als daar een melding vandaan komt gaan de jongerenwerker en de wijkagent er zo snel mogelijk heen.’

Verschillende disciplines
Doordat verschillende disciplines samen werken in Jeugdnetwerk kan er adequaat gehandeld worden. Henk hierover: ‘Dat is belangrijk, dat we een beroep kunnen doen op verschillende mensen. Zo hoeven we niet aan de wijkagent te vragen om jongerenwerker te worden of de jongerenwerker voor politieagent te laten spelen, maar kan iedereen doen waar hij of zij goed in is.’

Henk wil nog wel een ding kwijt over de jongeren: ‘Als er echt overlast is moet je de politie bellen; altijd. Ik krijg die meldingen door en we kunnen er dan wat mee doen. Maar bewoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Er is een verschil tussen last en overlast en dat verschil moet je ook willen maken!’

Iets te melden aan Jeugdnetwerk?

Neem contact op met coördinator (en wijkopbouwwerker)

 

You may also like...

Reacties gesloten.