Wijkaanpakdebat Met elkaar, voor elkaar’ op herhaling

Artikel uit de Wijkaanpakkrant van Wijk 5.

Poep op de stoep, een hangjongere die letterlijk hangt in de boom en butler James die op een vierwielige scooter de Grote Poot onveilig maakt. De thema’s van het Wijkaanpakdebat worden zaterdagmiddag 29 oktober in de uitbundige najaarszon ludiek in beeld gebracht.
In Sociëteit de Hereeniging gaat het Wijkaanpakdebat ‘Met elkaar, voor elkaar’ op herhaling. Ruim 120 mensen wonen de discussie tussen bewoners en vertegenwoordigers van de negen politieke partijen bij.

In 2004 heeft de Deventer Wijkaanpak drie stedelijke thema’s voorgelegd aan de politieke partijen. Thema’s die door bewoners op de lijst van grootste ergernissen zijn geplaatst: Hondenpoep, Verkeers(on)veiligheid en Jongerenoverlast.
De problemen zijn geïnventariseerd en de oplossingen die zijn bedacht worden voorgelegd aan de politiek. Een panel van negen bewoners uit diverse wijken van de stad zit klaar om met de politici in discussie te gaan. Wethouders Ina Adema (jongeren) en Gerrit Berkelder (verkeer en hondenpoep) zijn ook aanwezig.

Burgemeester van Lidt de Jeude (portefeuillehouder Wijkaanpak) opent de middag en spreekt de hoop uit dat iedereen aan het eind van het debat met een tevreden gevoel naar huis zal gaan.
Gespreksleider Ferdinand Pronk wordt ondersteund door butler James, die met zijn grappen een vrolijke noot toevoegt aan de middag.
Het spits wordt afgebeten door de werkgroep Verkeer en Veiligheid. Zij willen dat voor 2015 alle 30-kilometerwegen als 30-kilometergebied zijn ingericht en duidelijkheid over het handhavingsbeleid. Ook moet er gewerkt worden aan het parkeerprobleem in de stad door in alle schilwijken bewoners zelf het probleem helder in kaart te laten brengen en daar oplossingen aan koppelen.
De werkgroep jongeren wil voor 2010 in elke wijk een binnenruimte voor jongeren. De nota van de werkgroep‘Te gek, een eigen plek’ wordt aangeboden aan wethouder Ina Adema.
De hondenpoepwerkgroep is superduidelijk. Alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de poepoverlast te beteugelen hebben niet gewerkt. Eén oplossing blijft over: honden mogen overal poepen, maar geen enkele eigenaar mag de poep laten liggen. Dat moet gehandhaafd worden door stadstoezicht.

Het komt niet tot een felle discussie. Eigenlijk zijn de politici en de wethouders het met alle punten van de werkgroepen wel eens. Toch lukt het niet om van de politiek een definitief ‘ja’ op alle vragen te krijgen. Want hoe sympathiek de ideeën ook zijn: er moet wel geld voor vrijgemaakt worden en daarover worden geen harde uitspreken gedaan.

Toch is het een zinvolle middag. Politiek en bewoners die ‘Met elkaar en voor elkaar’ een aantal problemen in de stad willen oplossen: dát blijft toch het speerpunt van de Wijkaanpak. Het is altijd goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan. De werkgroepen houden de komende tijd de vinger aan de pols bij de politiek.

You may also like...

Reacties gesloten.